• #FFFFFF
 • #EEEEEE
 • #CCCCCC
 • #999999
 • #666666
 • #333333
 • #000000
 • #FFE6E6
 • #FAFADC
 • #E6FFE6
 • #DCFAFA
 • #E6E6FF
 • #FADCFA
 • #EAD5D5
 • #D9D0C7
 • #D0D9C7
 • #C7D9D9
 • #C7C7D9
 • #C8AAAA
 • #BEBEA0
 • #AAC8AA
 • #A0BEBE
 • #AAAAC8
 • #BEA0BE
 • #8C6E6E
 • #828264
 • #6E8C6E
 • #648282
 • #6E6E8C
 • #826482
 • #680000
 • #854D1B
 • #5B552D
 • #214900
 • #00375D
 • #491F5C
 • #000000

グランジ調のメニュー(透過PNG)(2パターン)

フォントはImpactを使用しています。

サイズ大きめ
menu006_big_enter menu006_big_index menu006_big_top menu006_big_about menu006_big_info menu006_big_main menu006_big_gallery menu006_big_text menu006_big_comic menu006_big_discography menu006_big_download menu006_big_offline menu006_big_works menu006_big_contact menu006_big_mail menu006_big_bbs menu006_big_link menu006_big_bookmark menu006_big_diary menu006_big_blog menu006_big_archives menu006_big_admin
サイズ小さめ
menu006_small_enter menu006_small_index menu006_small_top menu006_small_about menu006_small_info menu006_small_main menu006_small_gallery menu006_small_text menu006_small_comic menu006_small_discography menu006_small_download menu006_small_offline menu006_small_works menu006_small_contact menu006_small_mail menu006_small_bbs menu006_small_link menu006_small_bookmark menu006_small_diary menu006_small_blog menu006_small_archives menu006_small_admin
この素材を使ったテンプレートがあります
F035-ALL I WANT
NF050-FERRUGEM
スポンサーリンク
レスポンシブ
スポンサーリンク
レスポンシブ