• #FFFFFF
 • #EEEEEE
 • #CCCCCC
 • #999999
 • #666666
 • #333333
 • #000000
 • #FFE6E6
 • #FAFADC
 • #E6FFE6
 • #DCFAFA
 • #E6E6FF
 • #FADCFA
 • #EAD5D5
 • #D9D0C7
 • #D0D9C7
 • #C7D9D9
 • #C7C7D9
 • #C8AAAA
 • #BEBEA0
 • #AAC8AA
 • #A0BEBE
 • #AAAAC8
 • #BEA0BE
 • #8C6E6E
 • #828264
 • #6E8C6E
 • #648282
 • #6E6E8C
 • #826482
 • #680000
 • #854D1B
 • #5B552D
 • #214900
 • #00375D
 • #491F5C
 • #000000

和洋両対応の蝶のメニュー(3パターン)

フォントはCalligraph421 BTを使用しています。

アルファベット表記
button016_en-empty button016_en-enter button016_en-index button016_en-top button016_en-about button016_en-info
button016_en-main button016_en-gallery button016_en-text button016_en-comic button016_en-discography button016_en-download button016_en-offline button016_en-works
button016_en-contact button016_en-mail button016_en-bbs
button016_en-link button016_en-bookmark
button016_en-diary button016_en-blog button016_en-archives button016_en-adminbutton016_ja-empty
漢字表記
button016_ja-empty button016_ja-enter button016_ja-index button016_ja-top button016_ja-about button016_ja-info
button016_ja-main button016_ja-gallery button016_ja-text button016_ja-comic button016_ja-discography button016_ja-download button016_ja-offline button016_ja-works
button016_ja-contact button016_ja-mail button016_ja-bbs
button016_ja-link button016_ja-bookmark
button016_ja-diary button016_ja-blog button016_ja-archives button016_ja-admin
カタカナ表記
button016_kana-empty button016_kana-enter button016_kana-index button016_kana-top button016_kana-about button016_kana-info
button016_kana-main button016_kana-gallery button016_kana-text button016_kana-comic button016_kana-discography button016_kana-download button016_kana-offline button016_kana-works
button016_kana-contact button016_kana-mail button016_kana-bbs
button016_kana-link button016_kana-bookmark
button016_kana-diary button016_kana-blog button016_kana-archives button016_kana-admin
この素材を使ったテンプレートがあります
NF043-観用蝶々
スポンサーリンク
レスポンシブ
スポンサーリンク
レスポンシブ